Савет за здравље општине Бечеј

Председница Савета за здравље Општине Бечеј:  Др Биљана Шево

Телефон: 064/252-2195

е-mail: savet.zdravlje@becej.rs