Решење о оствариванју права на доделу стипендије за школску 2019/2020 годину