Решење о одобравању годишњег програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бечеј у 2020. години и висини одобрених средстава

Решење о одобравању годишњег програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бечеј у 2020. години и висини одобрених средстава


Прилог: