РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2024. ГОДИНИ