Решење о избору програма/пројекта у области осталих корисника у 2019. години