Решења о избору програма и додели средстава за реализацију програма удружењима по конкурсима у 2022. години

У складу са чланом 18. Правилника о поступку доделе и контроле додељених средстава из буџета општине Бечеј удружењима за подстицање програма од јавног интереса за општину Бечеј, корисник средстава је дужан да достави ревидиран буџет пројекта ( прилог 10) , којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је додељен Решењем.

 

Рок за доставу ревидираног буџета је осам дана од дана објављивања Решења на званичној интернет страници Општине Бечеј и на огласној табли Општине Бечеј. Ревидирани буџет пројекта доставити у ПРИЈЕМНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ Општинске управе Бечеј (канцеларија бр. 7) или на адресу Општина Бечеј, Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј.

 

РЕШЕЊЕ – КУЛТУРА

РЕШЕЊЕ – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА

РЕШЕЊЕ – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

РЕШЕЊЕ – ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ

 

ПРИЛОГ БР.10