РЕШЕЊА О БРИСАЊУ УМРЛИХ ЛИЦА ИЗ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ЈЛС БЕЧЕЈ