РЕШЕЊА О БРИСАЊУ УМРЛИХ ЛИЦА ИЗ ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ЈЛС БЕЧЕЈ