Реконструисан мост на Старој Тиси код Бисерног острва

Дотрајали мост на Старој Тиси код Бисерног острва у Бачком Градишту комплетно је реконструисан. Финансирање реконструкције моста обезбедио је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а Општина Бечеј се појављује као наручилац посла вредног 9,6 милиона динара с ПДВ-ом.

Радове, који су трајали од половине маја до половине јула, изводило је предузеће ДТВ ВД Средња Бачка, д.о.о. Бечеј.