ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИMA КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНИМ ОБЈЕКТИМА