О Г Л А С 2

за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

1. Парцеле, која се налази у Индустријској зони у Бечеју у улици Новосадска бб и то: -Парцела бр. 7929/19

Оглас отуђење 7929-19-објава