О Г Л А С за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј