О Г Л А С за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј (парцеле 5429/2, 5429/4, 5429/6, 5429/8, 5438/3)