О Г Л А С за прикупљање затворених писмених понуда ради давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј