ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – ЗАКЉУЧAК са прве ванредне седнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-1-1

Дана: 16.03.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

        На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), члана 43. став 1., тачка 14. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, 98/2010) и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године , Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на првој ванредној седници одржаној дана 16.03.2020. године,  једногласно донео следеће :

 

           

ЗАКЉУЧКЕ

 

  1. Прекид рада предшколских установа на територији општине Бечеј, почевши од понедељка, 16.03.2020. године;
  2. Прекид рада Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју почевши од понедељка, 16.03.2020. године;
  3. Прекид рада свих спортских објеката на територији општине Бечеј, почевши од понедељка, 16.03.2020. године;
  4. Од понедељка, 16.03.2020. године уводи се скраћење радног времена угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова и осталих угоститељских објеката) од 08,00 до 20,00 часова. У угоститељским објектима током радног времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише 50 (педесет) лица;
  5. Начелнику општинске управе, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Бечеј налаже се мера да омогуће рад од куће тешким хроничним болесницима и лицима старијим од 60 година, као и женама које имају децу до 12 година старости;
  6. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор налаже се мера за појачан надзор над свим објектима затвореног типа који примају више од 50 (педесет) особа, у складу са одлуком Владе Републике Србије од 15. марта и
  7. Образују се: мобилни тим за пружање услуга свим грађанима старијим од 65 година на територији општине Бечеј, мобилни тим за безбедност, мобилни тим за здравље и мобилни тим за комуналне делатности. Командант Штаба за ванредне ситуације општине Бечеј ће одредити чланове ових тимова.

 

 

 

КОМАНДАНТ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић