Привредна друштва чији је оснивач општина

ЛИНК ФТО ДОО БЕЧЕЈ – У ЛИКВИДАЦИЈИ

 

Датум оснивања:05.10.2010. године
ПИБ: 106791057
матични број:  20681748

Директор: Тамара Цвејанов
Оснивачи: општина Бечеј са 70% удела и ДОО ПИК-БЕЧЕЈ-АГРОБЕЧЕЈ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ са 30% удела
Делатност: Заштита пољопривредних добара и физичко-техничко обезбеђење

  • адреса: Бечеј Тополски пут 65
  • тел: +381 216911-055
  • e-mail: linkfto@gmail.com
  • web: www.linkfto.com

 

ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Датум оснивања: 13.05.2008. године
ПИБ: 105649553
матични број:  20420197

Директор: Фејеш Золтан, правник


Оснивачи: општина Бечеј са 51% удела и АЛИСЦА ТЕРРА КФТ. Мађарска са 49% удела
Делатност:  сакупљање и одвожење отпада

Документи: