Жалбена комисија општине Бечеј

Жалбена комисија општине Бечеј

 

 

Надлежност жалбене комисије

Жалбена комисија је колегијални орган који у другом степену одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

 

Жалбена комисија у свом раду примењује закон којим се уређује општи управни поступак.

 

Чланови жалбене комисије општине Бечеј

Председник жалбене комисије:

  • БИЉАНА ГАГИЋ, дипломирани правник, запослена у Општинској управи општине Бечеј

Чланови жалбене комисије:

  • КСЕНИЈА ГЛОЖАНСКИ, дипломирани правник, запослена у Општинској управи општине Бечеј
  • МАРИЈАНА ЛОВРИЋ, дипломирани правник, помоћник председника општине Бечеј за нормативно-правна питања
  • ТАМАРА ПЕРИШИЋ, дипломирани правник, начелник Одељења за људске ресурсе, информатичке и заједничке послове Општинске управе општине Бечеј
  • ДАВИД СКАКИЋ, дипломирани правник, запослен у Општинској управи општине Бечеј
  • ДУШИЦА ДАВИДОВ, дипломирани правник, запослен у Општинској управи општине Бечеј

 

Peшење о измени Решења о образовању Жалбене комисије општине Бечеј

Peшење о допуни измене Решења о образовању Жалбене комисије општине Бечеј