Здравље, социјална заштита, нега, спорт и рекреација

Дом здравља Бечеј

Директор: Димитров др Слободан

Поступак избора директора:

  1. Биографија
  2. Извештај комисије за кадровска питања
  3. Решење о именовању

Центар за социјални рад Бечеј

Директор: Ивона Божовић

Документи:

Поступак избора директора:

  1. Биографија
  2. Извештај комисије за кадровска питања
  3. Решење о именовању

Геронтолошки центар – Бечеј

Директор: Лаура Фензеш


Устaнoвa зa спoртску и културну aктивнoст oмлaдинe Бeчej „Ђoрђe Прeдин Бaџa“

Директор: Андрушко Чаба

Укупан број запослених: 19

Документи:

Поступак избора директора:

  1. Биографија
  2. Извештај комисије за кадровска питања
  3. Решење о именовању