Оглас ради отуђења покретних ствари-четрири моторна возила у својини општинске управе Бечеј – ДРУГА ЛИЦИТАЦИЈА