ОГЛАС за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј