ОГЛАС за прикупљање затворених писмених понуда ради давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј