обраћање Служби бесплатне правне помоћи

Поштовани грађани,

Како је  обустављен рад са странкама путем непосредног контакта – обраћањем Служби бесплатне правне помоћи  у канцеларији број 4.- подношење захтева тражилаца бесплатне правне помоћи се наставља путем писане или електронске поште или телефонским путем.

Писани захтев тражилац може поднети путем поште или на адресу електронске поште: sagi.maria@becej.rs  или на телефон број:064/ 89-59-055.

Поднесци грађана у писаном облику ће се предузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

Обустављање рада са странкама путем неспоредног контакта се спроводи до дана престанка ванредног стања.

Шаги Мариа с.р.

Шеф Службе на пословима бесплатне правне помоћи грађанима“


Прилог: