Обавештење све заинтересоване понуђаче да јвна надметања ЈН 105, ЈН 106, ЈН 108 и ЈН 109 неће бити предмет јавне лицитације

Обавештење све заинтересоване понуђаче да јвна надметања ЈН 105, ЈН 106, ЈН 108 и ЈН 109 неће бити предмет јавне лицитације из разлога што је целокупна површина тих јавних надметања ретитуисана, односно враћена новим власницима.


Прилог: