ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОСТИ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Обавештавају се сви грађани да су сходно одредби члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи све седнице Скупштине општине Бечеј јавне, те да могу слободно присуствовати истим, с тим да је неопходно да поднесу писмену пријаву секретару Скупштине општине Бечеј, уз једини изузузетак за седнице које се односе на безбедност и друге разлоге утврђене законом.