ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину “ПРОЈЕКТА Радио базне станице „НС 1608_01 ЗР_Бечеј_Исток“ на животну средину