ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину пројекта “Реконструкција и промена намене зграде трговине у објекат за третман и складиштење неопасног електричног и електронског отпада“