ЗБОГ ЛОШИХ ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА ОДЛАЖЕ СЕ СУЗБИЈАЊE КРПЕЉА И ЛАРВИ КОМАРАЦА И ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА УРЕЂАЈИМА СА ЗЕМЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 03.6.2023.