Обавештење о раду Комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом (интерресорна комисија) општине Бечеј