ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Реконструкција и доградња објекта осталих индустријских делатности – Погон за екстракцију сојиних протеинских концентрата са Анексом“, на животну средину у Бечеју на катастарској парцели број 23750/1 КО Бечеј, Индустријска 1, на територији општине Бечеј