ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ИЗРАДЕ И ДОСТАВЕ ПРЕДЛОГА САСТАВА БИРАЧКИХ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ

Општинска изборна комисија општине Бечеј обавештава овлашћена лица за предлагање сталног састава бирачких одбора на територији општине Бечеј, да је полазаћи од члана 35. став 1. Закона о избору народних посланика, предвиђено да чланове бирачких одбора у сталном саставу, који ће спроводити изборе за народне посланике Народне скупштине расписане за 17. децембар 2023. године, предлажу посланичке групе у Народној скупштини.

 

Републичка изборна комисија је на седници одржаној дана 20. новембра 2023. године донела Одлуку о утврђивању распореда места за предлагање чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора расписаних за 17. децембар 2023. године. С тим у вези, а да би свим овлашћеним лицима посланичких група у Народној скупштини олакшали предлагање чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу по унапред утврђеном распореду од стране Републичке изборне комисије, Општинска изборна комисија општине Бечеј поставља на интернет страницу Општине Бечеј 18 посебних табела за сваку посланичку групу, у којој је таксативно наведено на којем бирачком месту на територији Општине Бечеј  посланичка група у Народној скупштини има право да предложи председника, заменика председника, чланове и заменике чланова бирачких одбора.

 

У складу са чланом 1. Одлуке о поверавању послова бирачким одборима на бирачким местима који ће спроводити изборе за Народне посланике расписане за 17. децембар 2023. године коју је донела Покрајинска изборна комисија дана 22. новембра 2023. године, прописано је да бирачки одбори који ће спроводити изборе за 17. децембра 2023. године, за Народне посланике, обављаће послове бирачких одбора као поверене и за спровођење избора за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине.

 

Крајњи рок за достављање предлога је 1. децембар 2023. године.

 

Своје предлоге чланова бирачких одбора, овлашћена лица посланичких група у Народној скупштини за територију општине Бечеј достављају у писаном облику на обрасцу БО-1 у два примерка и у електронском облику (табела) на USB меморији. Предлози се подносе сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова у канцеларији број 29 у Општини Бечеј, ул. Трг ослобођења број 2, Бечеј.

 

Општинска изборна комисија