ОБАВЕШТЕЊЕ о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта Радио базне станице „НС 1608_01 ЗР_Бечеј_Исток“ на животну средину