ОБАВЕШТЕЊЕ НВО, КОРИСНИЦИМА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Обавештавају се корисници средстава, НВО, којима су одобрена средства из Буџета општине Бечеј за 2022. годину, да су по завршетку програма за која су им одобрена средства, морају доставити извештај о реализацији програма за 2022. годину.

Предаја извештаја се врши у писарници Општинске управе.

 

ПРИЛОГ 9

ПРИЛОГ 10