ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА – мобилни тимови

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Општина Бечеј

Председник општине

Број: СЛ/2020

16. 3. 2020.

Бечеј

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА – мобилни тимови

 

 

Поводом Одлуке о увођењу ванредног стања у Републици Србији,

Општина Бечеј обавештава све грађане да је успостављен контакт центар и оспособљен мобилни тим који ће бити на услузи свим грађанима старијим од 65 година у периоду трајања ванредног стања, ради пружања услуге набавке најпотребнијих животних намирница и медикамената, уколико старије особе немају могућност да им млађи чланови породице, рођаци, комшије или пријатељи изврше набавке.

 

Мобилни тим ће дежурати сваког дана у периоду од 8:00 до 20:00 часова, а грађани којима је неопходна помоћ могу се обратити контакт центру на следеће бројеве телефона:

0800-021-100 и

064/8491-851

Изузетно у случају преке потребе или неопходних информација током ноћи се може контактирати овај број:

064/8959-011

Грађани из тачке 1. овог обавештења дужни су да члановима тима припреме списак неопходних намирница или лекова, као и новац у коверти и предају их пре набавке члановима мобилног тима.

 

Сви чланови мобилног тима носиће посебне легитимације које ће бити истакнуте на видном месту.

 

 

Председник општине Бечеј

  

Драган Тошић