К О Н К У Р С за доделу стипендија студентима академске 2021/2022. године

На основу члана 9. Одлуке о стипендирању студената са пребивалиштем на територији општине Бечеј (Сл. лист Општине Бечеј број 15/2021), Комисија за доделу стипендија дана 23.11.2021. године, објављује

К О Н К У Р С

за доделу стипендија студентима академске 2021/2022. године

Прелиминарна ранг листа за доделу студентских стипендија 2021/2022

ТЕКСТ КОНКУРСА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ПРИЛОГ – Изјава о сагласности странке