Конкурс за доделу стипендија студентима са инвалидитетом академске  2022/2023. године

На основу члана 9. Одлуке о стипендирању студената са пребивалиштем на територији општине Бечеј (Сл. лист Општине Бечеј број 15/2021 и 17/2022), Комисија за доделу стипендија дана 05.12.2022. године, објављује

К О Н К У Р С

за доделу стипендија студентима са инвалидитетом академске  2022/2023. године

Прилог

Конкурс

Образац