Интерни конкурс за попуњавање радног места – инспекцијски послови