Интерни конкурс за попуњавање радног места -Радно место на пословима животне средине и стратешког планирања у Одсеку заштите животне средине у Одељењу за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј, 1 извршилац у звању саветник.