ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА АДМИНИСТРАТОР ОРГАНА ПИСАРНИЦЕ У ОДСЕКУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ