Интерни конкурс за попуњавање радног места – послови обезбеђења (чувар)