ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЛАСАЧКИХ ОДБОРА

Решење о измени решења – гласачко место бр. 2

Решење о измени решења – гласачко место бр. 3

Решење о измени решења – гласачко место бр. 5

Решење о измени решења – гласачко место бр. 8

Решење о измени решења – гласачко место бр. 12

Решење о измени решења – гласачко место бр. 14

Решење о измени решења – гласачко место бр. 17

Решење о измени решења – гласачко место бр. 20

Решење о измени решења – гласачко место бр. 21

Решење о измени решења – гласачко место бр. 27

Решење о измени решења – гласачко место бр. 31

Решење о измени решења – гласачко место бр. 35

Решење о измени решења – гласачко место бр. 35

Решење о измени решења – гласачко место бр. 36

 

Решење о измени решења – гласачко место бр. 11

Решење о измени решења – гласачко место бр. 32