Изградња јавне расвете у Индустријској зони у општини Бечеј

Изградња јавне расвете за осветљење саобраћајнице у Индустријској зони у општини Бечеј

 

Пројекат постављања јавне расвете у индустријској зони у општини Бечеј приведен је крају.
Расвета је постављена у индустријској зони уз саобраћајницу дугу око 800 m.

 

Индустријска зона је веома атрактивна локација за инвеститоре, са одличном инфраструктуром, уређеним саобраћајницама, водоводном, канализационом и гасификационом мрежом.

Пројектом је предвиђено да се за осветљење дуж саобраћајнице постави 18 стубова висине 8 m, на које су монтиране 19 комада светиљки ROADMASTER M HM99 LIMAS.

 

Укупна инсталирана снага светиљке је 99W. Вредност инвестиције 4.500.000,00 без ПДВ.