Захтев ЈП Водоканал Бечеј за давање сагласности на Одлуку о корекцији цена комуналних услуга – цена воде, цена одвођења и пречишћавања отпадних вода, као и Одлуку о корекцији висине накнада за услуге према трећим лицима

На основу члана 23. Одлуке о комуналним делатностима, дана 29.09.2023. године Општина објављује захтев ЈП Водоканала Бечеј за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга- цена воде, цена одвођења и пречишћавања отпадних вода , као и Одлука о корекцији висине накнада за услуге према трећим лицима са образложењем.

 

ЗАХТЕВ