Захтев за давање сагласности на одлуку о повећању цена услуга „Потисје -Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј

На основу члана 23. став 5. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине Бечеј“, број 11/2014), објављује се захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналне услуге Потисје – Бечеј доо

 

ЗАХТЕВ