Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена топлотне енергије ЈП Топлана Бечеј за грејну сезону 2022/2023.

На основу члана 23. став 5. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине Бечеј“ број 11/2014)  Општина објављује захтев  ЈП Топлана Бечеј број 2891/22 од 06.12.2022. године за одобравање цене топлотне енергије за крајње купце за грејну сезону 2022/2023 са одлуком Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј број 2645/22 од 17.10.2022.године.

 

ЗАХТЕВ

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА