Засијала нова расвета на Петровоселском путу

Пре неколико дана је окончана изградња јавне расвете у улици Петровоселски пут, од семафора код Платнаре до православног гробља, а нове светиљке данас су укључене.

 

Инвестицију новог уличног осветљења у том делу града раније је најавио председник општине Драган Тошић.

 

Вредност уговора била је 4,79 милиона динара без ПДВ-а (процењена вредност: 4,8 милиона) у оквиру чега је постављено 30 светиљки и 15 расветних стубова.