Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 25.10.2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II  51-87/2021

Дана: 25.10.2021. године

Б Е Ч Е Ј

На основу члана 29.став1, тачка 10, Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 10.а Уредбе о мерама за спречавање сузбијање заразне болести COVID-19″Службени гласник РС“, бр. 151 од 15. децембра 2020, 152 од 18. децембра 2020, 153 од 21. децембра 2020, 156 од 25. децембра 2020, 158 од 29. децембра 2020, 1 од 11. јануара 2021, 17 од 26. фебруара 2021, 19 од 5. марта 2021, 22 од 12. марта 2021, 29 од 25. марта 2021, 34 од 6. априла 2021, 48 од 13. маја 2021, 54 од 31. маја 2021, 59 од 11. јуна 2021, 60 од 16. јуна 2021, 64 од 25. јуна 2021, 69 од 9. јула 2021, 86 од 3. септембра 2021.године,члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, а поводом актуелне ситуације везане за сузбијање, спречавање и гашење епидемије Ковид 19 на територији општине Бечеј, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на осамнаестој ванредној седници одржаној дана 21.09.2021.године, донео следећи:

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Даје се сагласност на одржавање спортских догађаја (такмичења)на отвореном и у затвореном простору на територији општине Бечеј.
  2. Приликом одржавања спортских такмичења у затвореном простору дозвољено је присуство највише до 30% укупне попуњености капацитета присуства посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца.

Када се спортско такмичење одржава на отвореном простору, дозвољено је присуство највише до 50% укупне попуњености капацитета присуства посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца.

  1. Обавезују се организартори спортских такмичења да обезбеде услове прописане тачком 2. Овог закључка, да за лица која учествују у организацији догађајаобезбеди заштитне маске као и средства за дезинфекцију руку као и да прате препоруке о мерама превенције надлежног Института за јавно здравље. Обавезују се организатори спортских такмичења да одржавање догађаја пријаве Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј
  2. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над применом мера прописаних овим закључком и поступање у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15 од 25. фебруара 2016, 68 од 10. маја 2020, 136 од 13. новембра 2020.год“)
  3. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј апелује на све грађане да поштују прописане мере заштите и препоруке и да се понашају одговорно и воде рачуна о свом здрављу и здрављу других.

 

КОМАНДАНТ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић