Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 7.6.2021. – затварање Пункта за имунизацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-95/2020-17-2

Дана: 07.06.2021. године

Б Е Ч Е Ј

 

На основу члана 43. Став 1. тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 10. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, препоруке Института за јавно здравља Војводине поводом актуелне ситуације везане за сузбијање, спречавање и гашење епидемије Ковид 19 на територији општине Бечеј, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на седамнаестој  ванредној седници одржаној дана 07.06.2020.године, донео следећи:

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Закључно са 20.06.2021.године затвара се Пункт  за имунизацију грађана против COVID-19 на територији општине Бечеј, на локацији хол Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“, улица Зелена бр.30.
  2. Почев од 21.06.2021.године имунизација грађана против COVID-19 на територији општине Бечеј вршиће се на локацији, „Дом здравља“ Бечеј, улица Браће Тан бр.3.

 

 

 

 

 

 

КОМАНДАНТ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић