Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 23.11.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-95/2020-5

Дана: 23.11.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

На основу члана 9в и 9г Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 „Службени гласник РС“, бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. јула 2020, 109 од 21. августа 2020. 111 од 28. августа 2020., 120 од 2. октобра 2020.године, и 122 од 9. октобра 2020.године, 126 од 23. октобра 2020. године и 138 од 15. новембра 2020.год. 141 од 21. новембра 2020.године, члана 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, а поводом актуелне ситуације везане за сузбијање, спречавање и гашење епидемије Ковид 19 на територији општине Бечеј, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на петој ванредној седници одржаној дана 23.11.2020.године, донео следећи:

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Тачка 3. закључка ОШВС број II 06-95/2020-4 од 16.11.2020.годинемења се и гласи:

Ограничава се радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), трговинских центара, позоришта, биоскопа и других установа културе и приређивача посебних и класичних игара на срећу , изузев радног времена угоститељских и других објеката који врше доставу хране, тако да ти објекти неће радити од 18.00 часова до 05.00 часова наредног дана.

Ограничава се број гостију за једним столом на 2, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова, ограничава се ниво буке испод 40 децибела како би се избегло викање и гласан говор. Обавезно ношење маски за госте осим кад узимају храну и пиће, појачана дезинфекција и чишћење просторија, чишћење и брисање столова, наслона столица који се додирују рукама и шанкова.Обезбеђење броја гостију у зависности од квадратуре на 4м2 по госту.

 

  1. У осталом делу, закључак ОШВС број II 06-95/2020-4 од 16.11.2020.године остаје непромењен.
  2. Мера прописана овим закључком примењује се почев од 24.11.2020.године до 03.12.2020.године на територији општине Бечеј.
  3. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над применом мера прописаних овим закључком и поступање у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15 од 25. фебруара 2016, 68 од 10. маја 2020, 136 од 13. новембра 2020.год“)
  4. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј апелује на све грађане да поштују прописане мере заштите и препоруке и да се понашају одговорно и воде рачуна о свом здрављу и здрављу других.
  5. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Бечеј.

 

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Светлана Вулетић