Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 15.11.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-95/2020-3-1

Дана: 15.11.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

     На основу члана 43. Став 1. тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 10. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, препоруке Института за јавно здравља Војводине поводом актуелне ситуације везане за сузбијање, спречавање и гашење епидемије Ковид 19 на територији општине Бечеј, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на трећој  ванредној седници одржаној дана 15.11.2020.године, донео следећи:

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Општински Штаб за ВС општине Бечеј, на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације на подручју угроженом опасношћу изазваном ширењем епидемије изазваном елементарном непогодом ширењем епидемије заразне болести COVID-19, предлаже председнику општине Бечеј да прогласи ванредну ситуацију у циљу предузимања хитних и оперативних мера заштите и спасавања на територији општине Бечеј.

 

 

 

КОМАНДАНТ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић