Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 28.8.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-30-1

Дана: 28.08.2020. године

Б Е Ч Е Ј

  

  На основу Нaредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору донете од стране Министарства здравља „Службени гласник РС“, број 100 од 16. јула 2020. и Наредби о измени Нaредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору донете од стране Министарства здравља „Службени гласник РС“, број 111 од 28.08.2020.године,члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на тридесетој ванредној седници одржаној дана 28.08.2020.године, донео следећи:

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Забрањују се јавна окупљања на територији опшине Бечеј на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 30 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице а ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.
  2. Забрана окупљања из тачке 1. овог закључка примењује се почев од 28.08.2020.године и траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији опшине Бечеј.
  3. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Бечеј.

 

 

 

 

КОМАНДАНТ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић